W teście Hydrosense zastosowano technologię LFICA (Lateral Flow Immunochromatographic Assay). Test jest przeznaczony do wykrywania antygenu Legionella, przy użyciu przeciwciał oznaczonych nanocząsteczkami czerwonymi, które wiążą się ze wszystkimi rodzajami bakterii Legionella pneumophila sg1 znajdującymi się w próbce i sprawiają, że są one widoczne w postaci linii na płytce. Mówiąc prościej, test działa na takiej samej zasadzie jak test ciążowy, z tą różnicą, że zamiast antygenów markerów ciążowych wykrywane są antygeny bakterii Legionella.

Badanie jest specyficzne dla grupy serologicznej 1 (SG1) Legionella pneumophila. Ten gatunek bakterii Legionella pneumophila odpowiada za ponad 90% przypadków zachorowań na chorobę legionistów, L. Pneumophila SG1 jest zdecydowanie najczęstszą, najbardziej zjadliwą i śmiertelną postacią bakterii Legionella i najważniejszą z punktu widzenia szybkiego wykrywania w celu zmniejszenia ryzyka. [Źródło: Total Culture-Confirmed Cases of Legionnaires’ disease 2010-2015 (ECDC)]

Zdolność do szybkiego wykrywania L. pneumophila SG1 jest niezwykle przydatna w zapobieganiu wybuchom choroby legionistów, a test terenowy Hydrosense Legionella dostarcza informacji o skażeniu tą bakterią. Oznacza to, że można podjąć kroki w celu szybkiego zwalczenia bakterii Legionella, zmniejszając w ten sposób zagrożenie dla życia ludzkiego, na kilka dni przed tym, jak laboratorium może dać nawet wstępny pozytywny wynik.

Metoda Hydrosense została uznana i zatwierdzona przez niezależne instytuty badawcze oraz komercyjne laboratoria na całym świecie.

Holenderski Instytut Badawczy Wody (KWR) porównał test z metodami laboratoryjnymi oraz PCR. Stwierdzono, że test Hydrosense jest przydatnym narzędziem uzupełniającym dla instrumentów codziennego zarządzania systemami wody. KWR uznał test Hydrosense za niezwykle interesujący sposób do monitorowania w sytuacjach awaryjnych ze względu na swoją prostotę i szybkość wyniku

Test Hydrosense został również zatwierdzony przez DAKKS, krajową jednostkę akredytującą w Republice Federalnej Niemiec. Firma DAKKS zatwierdziła test samokontroli i sklasyfikowała go jako wystarczające urządzenie do badania bakterii Legionella (na podstawie 42.BimschV).

Ponadto światowy lider w branży oczyszczania ścieków przeprowadził niezależną walidację, a następnie zaprezentował ją na Międzynarodowej Konferencji Wodnej.

Tak, test Hydrosense jest skuteczny przy badaniu wielu próbek równolegle. Przygotowanie próbki wody do badania zajmuje około 5 minut, a wynik testu odczytuje się po kolejnych 25 minutach, w czasie których nie potrzeba już wykonywać żadnych dodatkowych czynności. W związku z tym można zebrać kilka próbek i przeprowadzić wiele testów jednocześnie. Każdy test służy do jednorazowego badania bakterii Legionella.

 

Polskie i Europejskie przepisy zalecają stosowanie metody hodowlanej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że technika ta istnieje już od dłuższego czasu, a więc jest dobrze poznana.

Jednak najnowsza wersja normy ISO dotyczącej jakości wody – wyliczanie liczby bakterii Legionella Lab Culture (11731:2017) stwierdza, że wskaźnik odzysku w badaniu laboratoryjnym wynosi ” > 64%”. Oznacza to, że do 35 na każde 100 badanych próbek nawet w laboratorium akredytowanym przez ISO może dać fałszywie negatywny wynik. W laboratoriach nieakredytowanych liczba ta jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Wskaźnik poprawnych wyników Hydrosense wynosi ponad 80%- jest o 15% wyższy niż podany w dokumencie ISO.

Ponadto, metoda hodowli laboratoryjnej nie jest w stanie wykryć form bakterii Legionella VBNC (Viable but Non-Culturable – Występujące, nie ulegające podziałowi), które nadal mogą infekować ludzkie komórki płuc.  Test Hydrosense wykrywa bakterie VBNC.

Test Hydrosense powinien być zatem używany jako praktyczne narzędzie do oceny ryzyka ze strony bakterii Legionella i być traktowany jako uzupełnienie dla obowiązkowych badań laboratoryjnych.

 

  1. Testy wykonuje się w celu identyfikacji bakterii Legionella w instalacjach wodnych i oceny ryzyka zakażenia ludzi. Ponadto może mieć zastosowanie w takich przypadkach jak: rutynowy monitoring systemów wodnych – Jeśli instalacja jest zanieczyszczona, to im szybciej problem zostanie wykryty, tym szybciej można podjąć działania naprawcze. Wiele wytycznych w dużym stopniu opiera się na procedurze oceny ryzyka, która wymaga, aby systemy badań były dostosowane do szczególnych warunków panujących w systemie wodnym.
  2. Sprawdzanie systemów w przypadku wystąpienia niepokojących zjawisk mogących prowadzić do rozwoju bakterii np. woda zimna ma powyżej 20℃; woda ciepła ma poniżej 55℃, lub gdy stężenie stosowanych dezynfekantów jest zbyt niskie.
  3. Identyfikacja źródła wybuchu epidemii – W przypadku wybuchu epidemii ważne jest zarówno dla zdrowia publicznego, jak i ze względów prawnych jak najszybsze ustalenie źródła. Test Hydrosense może zapewnić natychmiastowe wykrycie i umożliwić podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Tak samo szybko możemy sprawdzić czy podjęte działanie przyniosły żądany skutek bez ryzyka narażania na kolejne zachorowania, gdy oczekuje się na wyniki badań laboratoryjnych bądź PCR.
  4. Przebadania wody w miejscach z ograniczonymi zasobami wody lub ciężkim dostępem do laboratorium np., na statkach, obiektach offshore, takich jak platformy wiertnicze.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące wymagań jakie powinna spełnić woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nakazuje badanie wody w kilku punktach, które są szczególnie narażone na występowanie Legionelli: wyjście ze zbiornika magazynującego ciepłą wodę, powrót z recyrkulacji, punt najbardziej oddalony od źródła ciepła oraz punkty pośrednie, których ilość zależy od rozległości sieci. Dodatkowo zalecamy badanie takich punktów, które nie są regularnie używane i woda stagnuje w nich przez dłuższy czas. Takie punkty są w szczególności narażone na rozwój bakterii i warto je regularnie badać.

Testy należy przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej poniżej 30° C. Testy można wystawiać na działanie nieco wyższych temperatur przez krótki czas, ale należy je jak najszybciej przywrócić do temperatury pokojowej. Testu nie należy zamrażać.  Testy zapakowane są w wodoodporną folię. W przypadku uszkodzonego opakowania, istnieje również ryzyko uszkodzenia testu. W takim przypadku nie należy używać testu.

Okres trwałości testu wynosi 18 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej 30 ° C.

Zużyte testy można wyrzucić wraz z normalnymi odpadami. Testy, nawet narażone na działanie bakterii Legionella, nie stwarzają ryzyka infekcji, ponieważ nie można wytworzyć z nich sprayów ani aerozoli. W ulotce z instrukcją dołączoną do zestawu, znajduje się pełna lista komponentów, które można poddać recyklingowi.

Pojedyncza linia na teście wskazuje, że badanie zostało wykonane poprawnie a wynik testu jest  negatywny, co oznacza, że antygen LpSG1 nie został wykryty w badanej wodzie, lub stężenie bakterii znajduje się poniżej granicy wykrywalności używanego zestawu testowego:

 

badanie legionelli

 

Dwie linie na teście (linia testowa może być nawet bardzo mało intensywna)- badanie zostało wykonane poprawnie a wynik testu wskazuje na obecność ​​antygenów Legionella pneumophila SG 1 (LpSG1) powyżej granicy wykrywalności dla używanego zestawu testowego. Test będzie prezentować się wówczas następująco:

badanie legionelli

 

Dla oznaczenia dokładnego poziomu zagrożenia bakterią Legionella należy wyniki z testu zeskanować za pomocą dedykowanej aplikacji Hydrosense Pro.

Brak linii na teście oznacza, że badanie zostało wykonane błędnie i należy je powtórzyć.badanie legionelli

Jeśli w badanym systemie wodnym wykryto bakterie Legionella, pracownicy, klienci oraz inni użytkownicy badanej wody narażeni są na ryzyko zarażenia się chorobą legionistów. W takiej sytuacji należy jak najszybciej podjąć kroki mające na celu natychmiastowe i długotrwałe usunięcie bakterii z instalacji wodnej.

Firma Blue Fifty odpowiada za rozwój projektów w Polsce. Wprowadza ona również technologie do zwalczania Legionellimyjki Undine, skaner do gleby, a także wiatraki BlueWatt.